Craigwatcher
Image default
Computers / Internet / Chat

Wat was je website zonder internet marketing?

De cruciale vraag is altijd, “wat was er eerder de kip of het ei?”. Met andere woorden er zijn verschijnselen die men niet echt kan verklaren. Denk er maar eens over na. Het is heel normaal dat een kip (of een vogel) een ei legt, dit uitbroedt en vervolgens komt er een kuiken. Dit kuiken wordt groot, legt vervolgens een ei en er komt weer een nieuw kuiken. Echter waar kwam het allereerste kuiken vandaan, er was toen nog geen kip die een ei kon leggen? En zo zijn er nog meer voorbeelden (feiten) te bedenken.

Internet marketing en het ei

Wanneer de vraag gesteld wordt, “wat was er eerder internet of internet marketing?”, dan weet iedereen waarschijnlijk het antwoord en roept “internet”, hetgeen ook klopt. In dit geval gaat het ei-verhaal hiervoor niet op. Echter wanneer de vraag wat logischer gesteld wordt, “wat was er eerder websites, of internet marketing”, moet men nadenken. Waarschijnlijk websites, al is het onlogisch, want zonder marketing zou niemand daarvan op de hoogte zijn. Websites die zomaar rondzweven in het internet, zonder dat iemand ze kan vinden, hebben in principe geen zin. Dus was er mogelijk toch eerst internet marketing voordat er websites waren. Stel dat het laatste zou kloppen, hoe kon dat er dan uitzien. Al jaren wordt onderschreven dat de beste marketing het gesproken woord is. Wanneer iemand iemand anders ergens op attendeert, dan gelooft de ontvanger het snel en neemt aan dat het goed is (het principe van social media marketing berust hierop, wanneer iemand iets liked, moet het wel goed of leuk zijn…). Er zijn zelfs training over “de kracht van het gesproken woord”, dus moet het wel werken. Terug naar het internet, het internet komt uit de defensie en universitaire wereld, zeker vroeger, 2 werelden die het woord marketing niet kenden. Op een gegeven moment druppelde het internet de echte wereld in, als reactie hierop ontstonden, in 1ste instantie zeer banale, zoekmachines. Dus eigenlijk, in combinatie met het gesproken woord, de eerste marketing rondom het internet. Men kan dus stellen dat de 1ste zoekmachines de start van internet marketing was.

Internet marketing en de kip

De kip was geboren en het ei heette zoekmachine! Vanuit deze nog redelijk primitieve vorm van internet marketing ontstond een hele nieuwe wereld, met vooral hele nieuwe termen, die uiteindelijk tot gevolg had dat er tegenwoordig bergen firma´s geld verdienen aan en met internet marketing. Lang leve de kip, want hoe je het draait of keert, zonder zoekmachines geen internet marketing.